Khiêng nước

Posted: 14/07/2017 in Âm Nhạc, Luân Hoán, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Thơ: Luân Hoán; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Phan Ni Tấn & Bắc Phong
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.