Chân dung lãnh đạo | Vô minh

Posted: 24/07/2017 in Mây Bắc Mỹ, Thơ

Mây Bắc Mỹ

Chân dung lãnh đạo

Ngoại xâm nội gián đan thông luồng
Đất nước toang hoang “chuột đục tường”
Dân sống bấp bênh mất định hướng
Đối trăm thứ thuế lẫn tai ương
Gian quan khôn lỏi lòi chân tướng
Dốt đặc cán mai nắm kỷ cương
Lãnh đạo nhục hèn gục mặt xuống
Tương lai vận nước nát như tương

 

Vô minh

Trầm luần bể khổ mãi xoay vòng
Ngụp lặn con người ngày một đông
Vô thức buông xuôi …mục đích sống
Hận thù …nghịch cảnh …khổ gieo trồng
U minh mắt xích… hoang mang mộng
Ánh sáng chân như …huyền thoại mong
Lạc hướng con thuyền… tâm vọng động
Bến bờ giác ngộ …mớ bòng bong

Mây Bắc Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.