Biết khóc | Nhớ cười

Posted: 26/07/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Biết khóc

biết xúc động biết xúc động
là khi đời chùng xuống cùng dây tơ
biết rưng rưng cho những án tù vô đạo
lương tâm ở đâu bạn tôi kêu gào
tiếng thét trên lũ biểu bì vô cảm
biết thổn thức cùng cuộc chia xa
níu nghìn trùng miên viễn
biết hân hoan cho tương phùng cập bến
thức dậy tôi
thức dậy đời câm nín ù lì
biết xúc động biết xúc động
tôi bắt đầu biết
khóc

 

Nhớ cười

làm quái gì có người
người trốn chui trốn nhủi
làm quái gì có trời
trời bận long nhong tìm khứa chơi cờ
làm quái gì có đất
đất chết bảy mươi đời vương
làm quái gì có cười
chỉ còn mếu
và khóc

Hoàng Xuân Sơn
12.7.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.