Thêm một nỗi buồn

Posted: 27/07/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

  
Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga

Chiều nay cày cục viết
thơ tình mà ruột đau
em mười năm bữa trước
em chín năm hôm sau

Bốn bé còn măng sữa
mẹ ở ngoài vòng tay
giặc hung hăng ngoài biển
triều đình như ngủ say

Người rượu bia đầy quán
ta thơ thẩn cả ngày
biết mình chẳng quý chó
cũng một mình riêng tây

Nhưng làm chi được nữa
viết chữ còn không ngay
bưng chén cơm run rẩy
canh trào ra đầy tay

Còn một chút hơi sức
viết đôi câu giải bày
vơi bớt niềm uất ức
đào mả bọn theo Tàu !

Nguyễn Hàn Chung
26/7/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.