Ánh mắt Trần Thị Nga

Posted: 28/07/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Nhà hoạt động Trần Thị Nga trước Tòa án Nhân dân Hà Nam

không muốn sống lại thời Bắc thuộc
chị biểu tình chống quân Trung Quốc

bạo chính áp đặt luật hai còng [*]
xử chín năm tù người yêu nước

đợi bắt bao tù nhân lương tâm
dân ta mới vùng lên phá ngục?

nhìn ánh mắt của chị tôi tin
đêm Việt Nam vẫn bừng ánh đuốc!

Bắc Phong

[*] Điều 88 Bộ luật Hình sự CHXHCNVN

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.