Cùng vui buồn với đất mẹ quê cha

Posted: 01/08/2017 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Người Việt bỏ ra ba tỷ đô la
mua nhà ở Mỹ
(Là tin chính thức trên báo nhà nước
Không phải tin bịa đâu nha)
Còn bao nhiêu tỷ nữa
Mua đất
Mua nhà
Ở Úc ở Nhật ở Sing
và Canada…? 
Hơn 40 năm đã qua
Chiến tranh đã dứt
Phe thua trận đã đi gần hết
(HO, ODP và vượt biên bất kể sống chết)
Họ có lý do ra đi khỏi cần giải thích
Chỉ có điều ngạc nhiên
Mấy anh trong phe thắng trận
giờ cũng lăm le đi nốt…
Ai đi thì cứ đi
(Từ trong máu người dân Việt
Ai cũng yêu quê hương đất nước
Họ ra đi vì lẽ gì chỉ có Trời mới biết)
Ai đi thì cứ đi
Thôi thì mình
Không phải phe thắng trận
Không phải phe thua trận
Mà chỉ là phe Chịu Trận
Ở lại
Cùng vui
cùng buồn
với đất mẹ quê cha…

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.