And all

Posted: 04/08/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

cọ quẹt một hồi bỗng
sinh ra chứng tiền liệt
cầm cố trù trừ rặn
rịt trầy vi tróc vảy
cá chết thấy mà ghê
nạo vét người sát sàn
sạt mũi san hô đụng
mũi dùi nơi chỗ mẹ
bồng ẵm lồm cồm mụt
đồng đanh đánh lừa cơn
tháo dạ cứ cho là dây
mơ kéo theo rễ má 
không có vợ sao đợ
chồng mấy đấng cu tí
chạy nhông nhông ngoài phố
vuốt vuốt vỗ vỗ một
hồi bỗng nghe chèm nhẹp
tất cả nước nôi núi
đồi non sông các thứ

Hoàng Xuân Sơn
tháng sáu mười bảy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.