Yêu đất ở, mà thành khó ưa

Posted: 07/08/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung


Chim én bay đầy đàn trên trời chiều Sài Gòn
dinhcuong

chẳng may đất ở tôi thua
khó ưa thành phố đeo bùa đổi tên

 

thất vọng ghì tôi sống chung
thoát được áp lực cùng hung
quà tôi gởi về em vùng thất vọng

em, từng thất vọng như tôi
cái khổ đeo đẳng đứng ngồi
cả ngoài thành phố đổi dời khó ưa

đua nhau dựng lầu xây thừa
nhất nhất, không ai hơn nữa
cái khó đùn đẩy mứa thừa kiện thưa

guốc mộc khua hồi tưởng em
khung trời nắng, vòm me quen
buồn thay! nhà cũ bon chen chân người

trở đời. tương phản, tuỳ thời
điêu tàn của ảo mộng rơi
hắt hiu ghẻ lạnh buồn phơi cửa quyền

máu quê tự thân gọi về
lẫy hờn phai cố nẻo quê?
buồn không? thành cũ tên đề chẳng ưa

thành phố mang tên khó ưa
tiếng tai lỗi đạo chưa chừa
cung mê ảo mộng vẫn thừa thả câu

Viên Dung
24/07/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.