Thọ tang

Posted: 09/08/2017 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

đêm dài quấn Tang
phủ vành khăn trắng

biển xanh để Tang
đóng vùng băng lạnh

núi rừng thọ Tang
sơn cùng thủy tận
hơi đá cuốn vòng
tỏa đầy thán khí

niềm tin để tang
trăm năm không xả

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.