Sự lãng mạn cuồng nộ | Hãy like cho cái chết của ta | Lot

Posted: 29/08/2017 in Hường Thanh, Thơ

Hường Thanh

Sự lãng mạn cuồng nộ

Chàng rất thích đi bộ ra
bầu trời sắp có trận mưa
chàng thích vậy vì chàng đón
nhận sự tận cùng của nước

mưa hoặc không có cũng được
bởi chàng rất thích đi bộ
vào lúc nắng đã bị che
bởi làn mây dày đặc chàng

thích cái u ám đó và
chàng đi vào u ám trên
đoạn đường gió cũng bắt đầu
nổi lên trên hàng cây

lá nhỏ bên từng bãi đất
hoang đầy cỏ hoặc không
còn sự sinh thì chàng rất
thích bước vào ngôi nhà gỗ

tồi tàn trước khi trận mưa
đổ xuống dĩ nhiên chàng thích
ra khỏi ngôi nhà cũng trước
khi mưa bầu trời làm tối

trong sự lãng mạn của chàng
là đi vào u ám mà
được cầm tay cô gái đi
vào tận cùng của con người.

6/2017

 

Hãy like cho cái chết của ta*

Thưa quốc vương, xin gửi con lai cho ngài
vâng, là bàn tay chỉ còn một ngón cái
bốn ngón còn lại vì khổ đau mà rụng
chúng tôi không chịu đựng được
đều bị phong cùi hết rọi.
Thưa quốc vương, xin sấp mình cái chết của ngài
bằng những con lai la liệt đại sảnh đường
như ngài đã muốn các thần dân phải khóc
đến khi ngài lên thiên đường
đến khi chúng tôi xuống giàn hỏa ngục
Xin quốc vương trả con lai về đúng chỗ…

(*) câu thơ của Lê Trinh

12/5/2016

Lot

nghĩ về Sáng Thế gửi Nguyễn Leo

Các con quỷ hiểm trong thành
Sodom đến gõ cửa nhà
Lot bằng thái độ gọi mời
Lot mở mời họ gặp sứ
thần Lot không nghe các người
trong thành gọi mở Lot đóng
cửa “Xin sứ thần gửi lời
tôi đến Thiên Chúa, xin trừng
phạt tôi thay cho những con
quỷ hiểm thành Sodom và
người anh em, vợ con tôi,
cho tôi thành diêm sinh”.

6/5/2016

Hường Thanh
Nguồn: tác giả gửi

Đã đóng bình luận.