Nostalgie | Allergie

Posted: 04/09/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Nostalgie

mùi hương cũ
lần hồi chiếm lĩnh một phần nhân dạng
thu hương
mỹ hương
quỳnh hương
nào
mùi hương thiết kế huyền truyện
cái đẹp nằm đâu
hoàng lan ngọc lan
hải đường
lờ vờ huệ trắng
đừng có nghĩ xiên quàng
màu là màu
sắc là sắc
hương đã chắc gì
hương

8/8/2017

 

Allergie

sự lạm dụng dấu chấm
khiến con người liên tu nấc cục
trở lực những hòn bi lăn
so le từng hải đảo
cơn gió nào mang lại cơn dị ứng
một loại thống phong cô hồn
gió giógió
trời đất thổ phồn
tôithơ thơ thơ
hay. tôi. thơ
bạn hỏi về dấu chấm
phết. và lết
không được mang hoa về phía trước
sự đánh bóng nào cũng làm tượng đài sụp đổ
tôingười người người
không phải. người. thánh. thần
chấm. quỷ
[sứ gì đâu]
bất cứ sự dị ứng nào cũng làm mình ho ho ho
không. phải. ho. ho. ho

8/8/2017

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.