Chút phiếm luận về lọc lừa…

Posted: 14/09/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hồng Dương

Không đáp tình anh
nhưng em chẳng lọc lừa…
xưa nay em không hề hứa
đưa anh lên thiên đàng của Beatrice*…
nơi tội lỗi được mưa tình tắm gội
mọi xảo ngôn sẽ hóa bụi hư vô.

Anh đâu biết lòng em là hỏa ngục
rực ánh lửa côn đồ
muốn thiêu rụi đám ruồi nhặng
đang bâu
hình hài xứ sở
lừa người dối ta
đa nhân cách
xây cơ dinh
bằng những nhục hình…

Cố mang giày ruồi
lên đỉnh Hyma…
ôi, tuyết lạnh..
tim chai hóa đá
giữa cõi ma…
lọc lừa mình- hồn ta tự hỏi:
Tôn giáo nào sẽ giải thoát luân hồi ?
đã hạt bụi đời
cạn tình chỉ…
muốn hóa khói
tan tơi…
khí liệu có trơ?
hay lại làm cay mắt nàng thơ
nghìn kiếp khác ?
cũng sẽ lại lọc lừa
nhận mình là
mây thơm nhàn du cõi u tình
sầu mãi không nguôi…

bởi trong sâu thẳm
ai cũng là con của đấng trần trụi…
đa đoan, đủ mùi, lắm vị…
từ hai nửa âm dương
muốn hút nhau
buộc phải hóa thân kẻ khác
cho họ cười mình khóc. bởi:
không muốn lừa ai
thì cũng lọc mình
nhập vai tuồng lạ…
ra vào bát nháo…
địa ngục – trần gian
vui kiếp súc sinh
cao tay ấn lọc lừa…

Lọc lừa đâu sướng gì?
rồi hiền nhân…
hay tiểu nhân…
trước khi hóa bụi
cũng khẩn một lần:
chân thật vẹn nguyên
là chính mình – hạt đời trinh nguyên

giữ cái lõi chính danh
thoát phần chữ lót và họ
trong cái tên
lúc ra đời ràng rịt
đâu cho anh và em
thật với cái tôi…
lọc lừa – người tình ranh
bóng của ta
kiếp kiếp…
đời đời…
làm sâu bọ đục lá
để hoàn thiện kiếp ma…
chu trình được chế tác
của các nghệ nhân hóa công…
từ Brahma đến Shiva…

Diên Hồng Dương
9/9/2017

(*) Beatrice: nhân vật nữ trong tác phẩm Thần khúc (tiếng Ý: Divina Commedia [diˈviːna komˈmɛːdja]) là một trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri (1265-1321), một trong số những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Thần khúc gồm 100 khổ thơ với 14.226 câu thơ, được chia làm ba phần: Inferno (Hỏa ngục, hay Địa ngục), Purgatory (Luyện ngục), và Paradiso (Thiên đường)

Đã đóng bình luận.