Bâng quơ | Dâu biển | Đùa như thật, thật như đùa | Nắng mới

Posted: 15/09/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Bâng quơ

đã lâu không về thăm chốn ấy
nhìn nắng bờ sông ngắm lục bình
phù vân một kiếp soi trong mắt
thấy khói mơ hồ sóng lung linh

đã lâu không hề nghe tiếng ấy
chìm sâu thăm thẳm nhớ không ra
lúc vui réo rắt ngàn cung bậc
khi buồn nửa tiếng cũng xót xa

09.09.2017

 

Dâu biển

sài gòn đẹp lắm – y vân
văn khoa lá đổ duy tân đi về
bữa nay ngồi uống cà phê
ở huỳnh văn bánh nhắn về văn bơ

10.09.2017
 

Đùa như thật, thật như đùa

những bài thơ mùa vụ
như nấm mọc sau mưa
là giai đoạn mưng mủ
của những khúc ruột thừa

những sĩ phu bàn nhậu
tán thời sự như vung
biết đâu là thảo khấu
biết đâu là anh hùng

07.09.2017

 

Nắng mới

tôi đem kỷ niệm ra phơi
nhăn nheo nhàu nát theo thời gian trôi
bữa nay nắng mới lên rồi
bao nhiêu lá rụng bồi hồi trước sân

08.09.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.