Nếu phải ôm anh

Posted: 15/09/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Nếu ôm anh em đừng có ôm lưng
thứ lòn cuối những thằng chức tước
thân nam tử lưng dài sức vóc
đời cam tâm làm phận tôi đòi

Nếu ôm anh em đừng có ôm vai
năm tấc rộng làm chi thêm xấu hổ
nhắm đui mắt trước những người khốn khổ
lại hùa theo dư luận với gian manh

Nếu ôm anh em đừng có ôm mông
thời con nít đòn roi là xứng đáng
để khi lớn cúi đầu theo băng đảng
óc và tim quăng cho sói beo hùm

Nếu ôm anh em đừng có ôm chân
cặp cẳng ấy đạp đầu dân manh lệ
dày vò cả mả mồ tiên tổ
máu xương rơi để có nước non Hùng

Nếu ôm anh em biết thế nào không
ôm chặt lấy đôi tay anh tanh tửi
và bẻ quặp xuống nấm mồ vạn đợi
không cho bốc hốt máu dân lành

Nhưng dù sao em cũng phải ôm anh
và thủ thỉ những lời yêu tha thiết
cho anh thấy anh cũng là dân Việt
biết đâu anh sẽ hối ngộ quay đầu

Dù là gì mình Hồng Lạc với nhau
thì tiên lễ hậu binh là chánh pháp
em khao khát bạn và anh hiểu được
em sẽ ôm bất cứ địa phương nào

Khi lòng mình đã tới phía trăng sao
mọi thế lực ngoại thù không đáng sợ
vì ta đã chung kẻ thù xứ sở

Nguyễn Hàn Chung
Aug 11.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.