Bình Hòa quê em

Posted: 20/09/2017 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm
Kính tặng Anh Lương Thư Trung

An Châu ngày tháng xa nhà
Nhớ em lại nhớ Chắc Cà Đao, xưa
Quen người từ bữa trú mưa
Những cơn mưa cũ như vừa qua đây

Heo may lá rớt vai gầy
Áo em qua ngõ mới hay ta buồn
Lục bình theo nước xa nguồn
Em cô dâu mới về luôn Bình Hòa

Mạc Cần Dưng, chợ đâu xa
Vậy mà đến đổi để ta lạc người
Bao năm nhớ mãi nụ cười
Vàng bông điên điển một thời nhớ thương

Lại thèm ăn cá linh non
Mắm kho, bông súng để còn nhớ quê
Cố hương ta đó, mình về
Nghe mùa hạ cũ tiếng ve… ngậm ngùi!

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.