Biến hóa | Phối

Posted: 25/09/2017 in Thơ, Võ Định Hình

Võ Định Hình

Biến hóa

đừng biến lũy tre làng
thành những nhà máy hả họng không khói
quy trình của lũ lờ cờ nghị quyết
khốn khổ cho đất đai phố phường trong vòng đai biến hóa xà bần táp nham
đỉnh cao phù phép
rốt cục chỉ có phường giá- áo- túi- bọc- phong- bao- rương- hòm trục lợi
“ô hô
ai tai!”

8/2017

 

Phối

có được mời không bác hữu thỉnh
chơi sang ta lại cứ mời mình
này xác này hồn ngôi khách, chủ
hòa hợp kiểu này thiệt rộng rinh

19.9.2017

Võ Định Hình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.