Về đứng giữa trời không

Posted: 28/09/2017 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Dịu dàng
như giọt nắng
Tình cờ
đậu xuống vai
Và nỗi buồn
vô cớ
Lanh canh
chạm vào nhau
Chiều qua
khu vườn nhỏ
Vi vu
nghe tiếng gió
Về đứng
giữa trời không 
Lòng lao xao
tiếng lá
Tìm chi
tìm mãi miết
Chút làn hương
đã phai
Câu thơ buồn
lỡ viết
Từ vẻ đẹp
tàn tro
Nỉ non
trong vườn nhỏ
Tiếng dế
buồn đêm sâu
Trăng mùa thu
chưa tỏ
Đã ngọt ngào
hương cau
Câu thơ buồn
lỡ viết
Để dành
cho ai đây…

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.