Đồng Đế những tháng ngày

Posted: 29/09/2017 in Âm Nhạc, Pia Nguyễn, Thi Quân

Thi Quân

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Pia Nguyễn
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.