Tôi không thích xem phim The Vietnam War

Posted: 06/10/2017 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Con sông
hiền hòa
không rộng lắm
Chỉ dăm bảy phút
bước sang cầu

Mà bao năm tháng
xa thăm thẳm
Tình người chết lặng
dưới sông sâu

Bao nhiêu trai trẻ
không về nữa
Gái trai cái tuổi
chớm yêu nhau

Mộng lớn mộng con
vùi trong lửa
Hồn oan vất vưởng
khắp nơi nơi

Còn bao nhiêu nữa
người vô tội
Chết vội vàng
chẳng hiểu tại sao

Có phải lời nguyền nào
thuở trước
Mà nay đành chịu
cảnh binh đao

Rõ ràng nước Mỹ
rồi nước Đức
Lịch sử
có lần cũng chia đôi

(Lòng không kiêu ngạo
khi chiến thắng
Nên chẳng nỡ nào
đày đọa nhau)

Tay nắm lấy tay
ngày thống nhất
Dâng trào nước mắt
buổi trùng lai

Cùng chung một mẹ
dân một nước
Kẻ thắng
rồi ra cũng như thua

Thắng thua
khi đã hiểu ra được
Mọi chuyện trên đời
cũng … thường thôi

(Tội dân đứng giữa
hai lằn đạn
Trúng đạn bên nào
cũng chết thôi!)

Bao năm đất nước
im tiếng súng
Lòng người còn đó
mãi chia phôi

Chỉ thương
bao kẻ không về nữa
Mồ hoang
giờ vất vưởng
nơi đâu…

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.