Thiên sử

Posted: 17/10/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Bên kia là thành quách
Em đã quên thật rồi
Những áo màu xưa cũ
Xanh ngát bóng chơi vơi…

Bên kia ngày tháng cũ
Có một thời đế kinh
Thắm cờ bay gió lộng
Những vua chúa bình minh

Những thánh nhân minh sử
Nhất thống Đại Việt hình
Uy vũ lừng chiến trận
Nam bắc giặc hãi kinh

Mà nay áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước xiết bao công trình
[1]

Người đã xanh định mệnh
U buồn một đế kinh
Đau lòng trăm họ mạc
Ôi non nước điêu linh

Đau lòng con quốc quốc [2]
Gọi chiều gọi hồn xưa
Núi sông thầm ghi tạc
Thiên sử một triều vua

Lê Quang Đông

[1] Trích bài thơ Ai Tư Vãn của Lê Ngọc Hân
[2] Trích bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.