Gặp lại người dưng

Posted: 25/10/2017 in Thiếu Khanh, Thơ

Thiếu Khanh


Thiếu nữ áo lục
Thái Tuấn

Ngày em phủi áo theo người
Phủi câu thơ,
phủi cả lời ca dao
Em thà đi tắt về mau
Dẫu không nên chuyện trầu cau
cũng liều…
Tôi chôn chân giữa phố chiều
Lòng không dao cứa sao nhiều xót xa

Chuyện đời theo tháng năm qua
Chuyện tình xưa tưởng dần dà cũng quên
Dòng đời lặng lẽ trôi êm
Dưới cầu dòng nước ngày đêm chẳng ngừng
Thế gian dời đổi vô chừng
Chiều nay
chạm mặt người dưng
chạnh lòng
Nước nguồn qua suối qua sông
Em qua cho trọn một vòng nhân gian.
Làm bông hoa dại lỡ làng
Trao hương cho gió
nhụy tàn
sắc phai

Hồi nào em đã nghe ai
Bỏ rơi trái bắp
củ khoai
bạn hiền
Bây giờ ở phía riêng em
Câu văn lục bát đau niềm so le

Thiếu Khanh
(Nghìn Xưa Để Lại)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.