Ký ức | Về một địa danh | Quy củ | Qua sông

Posted: 25/10/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Ký ức

nửa đêm bỗng tiếng tắc – cù
chó râng dậy xóm hận thù mái tranh
nhà ai vang tiếng thất thanh
thằng con vỡ cả mật xanh mật vàng

ngày mại lại có đám tang
một vài trái sáng vội vàng bắn lên
một đời ám ảnh khó quên
tuổi thơ tan nát những đêm tắc – cù

18.10.2017

Về một địa danh

ngày xưa nghe tưởng mật khu
hóa ra giáo họ – làng trù phú xanh
gớm thay trò của chiến tranh
bao người xông đến tập tành giết nhau
những oan hồn đã về đâu
cây rừng xanh lá niềm đau mãi còn
vui gì trò của đạn bom
bao người gục xuống đời còn đương xuân

13.10.2017

Quy củ

thước tròn cùng với thước vuông
dụng công tạo hóa vẽ khuôn mặt người
vẽ rồi lại giống đười ươi
hóa công bẻ thước đổi vui thành buồn

12.10.2017

Qua sông

hơi thở bị đóng thuế
người ngậm tăm qua sông
ầm ào cơn lũ dữ
rác rưởi trôi bềnh bồng

11.10.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.