Về đâu đất nước tôi

Posted: 25/10/2017 in Âm Nhạc, Thi Quân, Trương Huy Tùng

Thi Quân

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Trương Huy Tùng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.