Archive for the ‘Trương Huy Tùng’ Category

Thi Quân

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Trương Huy Tùng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.