Em là tình

Posted: 27/10/2017 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Ngọc Quý

Khê Kinh Kha

\
Lovers in moonlight
Marc Chagall

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ngọc Quý
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.