Đầu cuối thu | Nguyệt cầm

Posted: 06/11/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Đầu cuối thu

gối kê cao đầu sơn thu
thiệt đương nằm giữa sa mù phiêu phiêu
mộng hương giang chẳng thấy kiều
thấy con đò lạc vào thiu thỉu buồn
thu chờ ở cuối sơn thôn

12.10.2017

 

Nguyệt cầm

bây giờ rượu khản môi se
đêm sâu gục mặt xuống hè dư âm
nghe trăng còn chút sanh cầm
vào phách đuổi nhịp bóng chầm hoang tê
lạnh miênmiên suốt cổng về
hoàng ngâu bụi nhỏ hương kề mấn thu
người bận áo xanh tù mù
phiên âm một khoảng đời tư rộn ràng
nghe trời còn phím ngân vang
cầm tay uỷ nhiệm cung đàn thiếp mê
liệu trăng có biết sương nhòe
trên vai cổ lục hồng nghê chối từ

6.10.2017

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.