Niệm sông Gianh

Posted: 07/11/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông
(mặc niệm những dòng sông chia cắt)

Chiến tranh ngày ấy
Lửa hắt vào nhau lả tả phận người
Chiến tranh ngày ấy
Anh hùng ứa lệ chẳng về xuôi…

Chiến tranh và mẹ
Chiến tranh và tôi
   và anh em khuất mày khuất mặt
   và những ai cuối đất cùng trời
Gọi nhau đau đớn…

Ta còn đó nỗi đau máu nhuộm
Xác quân thù vàng võ mặt anh em
Đau đớn ấy cho một vài tên tuổi
Giỏi hơn người mượn máu mưu thân

Hậu thế buồn ám ảnh sông Gianh
Ám ảnh những tiền nhân bi thảm
Đêm thầm đau biển mặn
Triệu nhân tài đất Việt đã ra đi…

Ta còn gì sau buổi loạn ly
Đất mẹ oằn đau mặc niệm
Những phận người xót xa hậu chiến
Chắt chiu mình rửa sạch nước non xanh

Thế hệ buồn hữu hạn sẽ qua nhanh
Đất Việt bốn nghìn năm rực sáng
Ta cầu nguyện anh em đừng đối mặt
Đừng làm đau mắt lệ chưa vơi

Sông Gianh xanh soi rõ mặt người
Không chấp nhận đôi dòng trong đục
Những ảo vọng đã tan vào bụi đất
Những lòng tham vô nghĩa với thời gian

Hậu thế buồn tạ lỗi sông Gianh
Tạ lỗi những tiền nhân bi thảm
Xin non nước hòa tan chiến hận
Dõi điêu tàn mặc niệm máu quê hương.

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.