Hẹn một ngày về

Posted: 13/11/2017 in Âm Nhạc, Hà Thanh, Lê Hữu Mục

Lê Hữu Mục

Nhạc và lời: Lê Hữu Mục; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.