Archive for the ‘Hà Thanh’ Category

Nguyễn Văn Đông (1932-2018)


Tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông
từ trần ngày 26/2/2018, hưởng thọ 86 tuổi.

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Đông; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Nguyễn Văn Đông (1932-2018)


Tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông
từ trần ngày 26/2/2018, hưởng thọ 86 tuổi.

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Đông; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Nguyễn Văn Đông (1932-2018)


Tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từ trần ngày 26/2/2018, hưởng thọ 86 tuổi.

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Đông; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Bản ký âm: vnchord.com ; âm bản mp3: NCT

Lê Hữu Mục

Nhạc và lời: Lê Hữu Mục; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Quê hương

Posted: 06/10/2017 in Âm Nhạc, Hà Thanh, Hoàng Giác

Hoàng Giác

Nhạc và lời: Hoàng Giác; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Nguyễn Văn Đông

nguyen_van_dong

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Đông; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Bản ký âm: vnchord.com ; âm bản mp3: Web site ca sĩ Hà Thanh

Hoàng Trọng

thieu_nu_chieu_thu

Nhạc: Hoàng Trọng; Lời: Hoàng Dương; Tiếng hát: Hà Thanh

Bản ký âm PDF

Nguồn bản ký âm: saigon ocean; âm bản mp3: nct

Thông Đạt

ha_thanh
Tưởng niệm ca sĩ Hà Thanh (1939-2014)

Nhạc và lời: Thông Đạt; Tiếng hát: Hà Thanh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Bản ký âm – Saigon Ocean; Âm bản mp3 – NCT