Archive for the ‘Hoàng Dương’ Category

Hoàng Dương (1933-2017)

bia_nhac_tiec_thu

Nhạc và lời: Hoàng Dương; Tiếng hát: Xuân Phú
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm và âm bản mp3: Hợp âm Việt

Hoàng Dương (1933-2017)

bia_nhac_huong_ve_ha_noi

Nhạc và lời: Hoàng Dương; Tiếng hát: Duy Trác
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: Hợp âm Việt; Âm bản mp3: chiasenhac.vn

Hoàng Trọng

thieu_nu_chieu_thu

Nhạc: Hoàng Trọng; Lời: Hoàng Dương; Tiếng hát: Hà Thanh

Bản ký âm PDF

Nguồn bản ký âm: saigon ocean; âm bản mp3: nct