Hướng về Hà Nội

Posted: 06/02/2017 in Âm Nhạc, Duy Trác, Hoàng Dương

Hoàng Dương (1933-2017)

bia_nhac_huong_ve_ha_noi

Nhạc và lời: Hoàng Dương; Tiếng hát: Duy Trác
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: Hợp âm Việt; Âm bản mp3: chiasenhac.vn

Đã đóng bình luận.