Archive for the ‘Duy Trác’ Category

Nguyên Minh Khôi


Tưởng niệm 50 năm thảm sát Huế Mậu Thân

Nhạc và lời: Nguyên Minh Khôi; Tiếng hát: Duy Trác

Nguồn: Hợp Âm Việt

Hoàng Dương (1933-2017)

bia_nhac_huong_ve_ha_noi

Nhạc và lời: Hoàng Dương; Tiếng hát: Duy Trác
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: Hợp âm Việt; Âm bản mp3: chiasenhac.vn

Biệt ly

Posted: 09/07/2013 in Âm Nhạc, Duy Trác, Dzoãn Mẫn

Dzoãn Mẫn

chia_tay

Nhạc và lời: Dzoãn Mẫn; Tiếng hát: Duy Trác
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – http://saigonocean.com/; Âm bản mp3: http://us.nhac.vui.vn

Thơ: Bài Một mùa Đông của Lưu Trọng Lư
Nhạc: Lê Trạch Lựu
Giọng ngâm: Hồng Vân
Tiếng hát: Duy Trác
PPS: Bùi Phương
Nguồn: Bùi Phương gửi YouTube link