Cơn mê chiều

Posted: 23/02/2018 in Âm Nhạc, Duy Trác, Nguyên Minh Khôi

Nguyên Minh Khôi


Tưởng niệm 50 năm thảm sát Huế Mậu Thân

Nhạc và lời: Nguyên Minh Khôi; Tiếng hát: Duy Trác

Nguồn: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.