Archive for the ‘Dzoãn Mẫn’ Category

Biệt ly

Posted: 09/07/2013 in Âm Nhạc, Duy Trác, Dzoãn Mẫn

Dzoãn Mẫn

chia_tay

Nhạc và lời: Dzoãn Mẫn; Tiếng hát: Duy Trác
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – http://saigonocean.com/; Âm bản mp3: http://us.nhac.vui.vn