Archive for the ‘Hoàng Giác’ Category

Quê hương

Posted: 06/10/2017 in Âm Nhạc, Hà Thanh, Hoàng Giác

Hoàng Giác

Nhạc và lời: Hoàng Giác; Tiếng hát: Hà Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Ngày về

Posted: 23/02/2013 in Anh Ngọc, Âm Nhạc, Hoàng Giác

Hoàng Giác

tem_chieu_hoi

Nhạc và lời: Hoàng Giác; Tiếng hát: Anh Ngọc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT