Archive for the ‘Thông Đạt’ Category

Thông Đạt

ha_thanh
Tưởng niệm ca sĩ Hà Thanh (1939-2014)

Nhạc và lời: Thông Đạt; Tiếng hát: Hà Thanh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Bản ký âm – Saigon Ocean; Âm bản mp3 – NCT