Cổ sơ mặt đá

Posted: 15/11/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Lá vẫn xanh ngày ấy
Những thần linh lần lượt điêu tàn
Trong mạch máu cơn mê đã chết
Ngực đá buồn uẩn vọng thời gian

Ngực đá buồn lao đao kiếp tượng
Cõi trăm năm ám muội nghìn năm
Chiều tàn phế rú qua bóng lạ
Đớn đau nào cho lệ hồi tâm

Đớn đau nào ru trăng rướm máu
Gượng hoàng hôn nuốt mặt trời buồn
Ai đứng gọi bên bờ ngấn lệ
Những phế hưng ngọc đá bi thương

Những phế hưng chiêm bao ác mộng
Có hồn hoang ngập bóng kinh kỳ
Lửa trăm sắc thiêu nghìn sử lạ
Triệu thần linh mượn xác ra đi

Ôi, chiến trận!…
Ôi, điêu tàn chiến trận…

Thôi khép lại mắt ngày chiến trận
Những cơn mơ ngựa chứng xiêu buồn
Ta quỳ lạy cổ sơ mặt đá
Niệm thời gian tụ sắc yêu thương

Niệm thời gian xanh non ngọn gió
Ôi, lá xanh …
như ngày ấy lá xanh
Bên tượng khuyết chồi hoa thức dậy
Sắc hồng tươi hát gọi thanh bình.

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.