Đồn côn an

Posted: 15/11/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

làm thơ xin tránh vần ồn
tui nào phụ nữ kẹt phải vào đồn bữa nay, đâu ngứa l.

mầy phải thật thà khai báo
chớ dối gian. không nói láo
ông uýnh bỏ mẹ. còn cha?
nội đang yên ngoại toàn âm mưu xấu
xa yên phận hổng ưa
thích về gần gây rối, hở
mười cái răng đếm đủ số
khi nhập kho
nhân thân xấu ưa hô
hoán gửi lại hai răng cửa
chảy máu trước khi tại ngoại.

giấy đây bút đây viết đi
tui không quen người
tên phan nhật nam
chỉ vinh dự từng chuyện
trò võ công liêm
ai? nhà văn yêu nước được
mời về dự hội nghị đấy
phỏng?
hạng như mầy sao bày
đặt với cao thấy ai sang
ưa bắt quàng làm họ
láo lếu ông đánh chết
cha. còn mẹ?

mày còn chảnh nữa thôi?
còn. tui biết thêm một nhơn vật
đình đám mai khôl
hôm cổ qua mỹ nhăn mặt
khi thấy lá cờ vàng
về xứ tự do dân chủ cổ
đòi đái vào thằng trump
rất con cháu hai bà
áo chả chơi nội y
đái không qua ngọn cỏ.

lần này ông tha vì xét
thấy mày có liên hệ với
hai vị tiếng tăm sừng sỏ
lần sau có về đừng
nhắc tên mẹ nấm nữa
nghe không?

cho tui hỏi ngu tí
gió bão tơi bời quật vào
nha trang vậy chớ căn
nhà mẹ nấm có bị thổi bay?
quả là nạc hậu dân ngu khu đen
đúng quy trình thì nó bay
từ lâu rồi con ạ
địt mẹ liệu hồn mày cút
xéo đi bám đít
thằng tru-đô mà về xứ
cho lẹ việt
kiều như mày nhà
nước ta không dại tốn
nuôi cơm tù. tự do cái
con cặc. ê. ông xơi bao
ba số nhé
hỏi cung mầy đến
khô cả cổ cần
khói thuốc kích hoả
chất xám. cà phê thuốc ná thương
chứ chả còn ai thương.
còn thuốc (nà) còn mình
mẹ nó chớ
mùa này mưa rất cực đoan
chú mầy ạ!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.