Chiều Thu buồn thao thiết

Posted: 16/11/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Lạc hà dữ cô vụ tề phi
Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc!

Vương Bột

Con sông Thu chảy miết
Trời mùa Thu trải ra
Một màu Thu bao la
Từng cánh cò bay lẻ…

Đường trời không ngã rẽ
Từng cánh cò cô đơn
Chiều rớt nắng hoàng hôn
Xám lòng người ngắm cảnh…

Lầu Đằng Vương cô quạnh
Buồn hiu giữa nước trời…
Chiều rớt nắng Thu rơi
Không một người nhặt nắng…

Nước sông Thu lẵng lặng
Bầy cò bay dưới mây
Từng con không phải hai
Một bầy mà…đơn chiếc!

Con sông Thu chảy miết
Trời mùa Thu trải ra
Một màu Thu bao la
Một ngôi lầu hiu quạnh…

Không nghe ai than lạnh
Trời lạnh than với ai?
Có chăng tiếng thở dài
Chiều Thu buồn thao thiết…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.