Huế – mưa dầm và xả lũ hồ thuỷ điện

Posted: 22/11/2017 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Con Nước thuở ấu thơ
bên bờ hồ Tôi thả
thuyền xếp giấy nghiêng ngả
gió nhẹ gợn ba đào…

Con Nước ngày hôm nao
giờ bươn ào ào xuống
núi rừng tháo phiên dậu
xé nát từng mảng vườn

Huế ơi, Huế đau thương
cuống nhau Tôi chôn đó
tuần trước nước xuống đường
hôm nay lại leo ngõ

nhìn Nước trắng, Mắt đỏ
dẫu chai sạn –
nghẹn ngào…

Lê Phước Dạ Đăng
sg. 21.11.2017

Đã đóng bình luận.