Về thăm | Buộc lòng

Posted: 27/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Về thăm

ta về
manh giáp vất nơi nao
đào hoa khuất nẻo
từ thu nào
áo bụi nhìn
lạ lẫm thềm ba
nắm tay người cũ
lạ khóc oà

không hỏi ra
cũng biết lắm điều
tuồng trông rệu
rã biết bao nhiêu
cử nhân quanh quẩn
bờ túng thiếu
cuồng trận nào nương
rường cột xiêu

ta về
tình cũ giạt phương nào
buồn vương điệu lý
trải lòng đau
em buông thục nữ
mũi chịu sào
mưa đời cưỡng chế
ướt chiêm bao

 

Buộc lòng

có những phát hiện
trời không nói
khi người ta tự nguyện
trầm trồ
giành, chui vào chỗ phát hiện

thể diện khiến người ta điên
moi tiền mọi cách
xăm mày sửa mặt
cho dẫu
thắt ngặt mấy
miễn sao giữa đời không mất mặt

có những phát hiện
trời không nói ra
nhưng lắm kẻ dần dà
nắm dây lệ thuộc
con chim hót trời bao la
con người chuốt ngót buộc lòng

Viên Dung
07/11/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.