Ngoại và cố

Posted: 28/11/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Em mới lên chức ngoại
anh chức cố lâu rồi
cố mà đi yêu ngoại
có dị kỳ cháu ơi!

Nhưng cố không yêu ngoại
sống hiu quạnh cuối đời
chim có đôi có bạn
huống chi cố thích cười

Có những chiều chạng vạng
ngoại một mình lẻ loi
cố ngồi nghe ngoại hát
cố nhớ lại một thời

Ngoại ngồi đọc thơ cố
nhớ chàng trai bám đuôi
ngoại đem lòng thương cố
đó là duyên ông trời

Các cháu đừng cấm nhịp
tim muộn đập liên hồi
chim có đôi có bạn
huống chi người đơn côi!

Yêu tính năm tính tháng
yêu cân đo đong đếm
là thứ tình yêu tồi
cố sẽ yêu xả láng
như ngày trai trẻ thôi!

Nguyễn Hàn Chung
Nov. 26, 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.