Trán lỏng giang hồ chưa hết yêu | Bay

Posted: 28/11/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Trán lỏng giang hồ chưa hết yêu

xin hiến tận cùng cho gai góc
để mai chân lạc bến sương hồng
như trán có mòn vì hương bụi
thì dép khua rền nơi quyển không

thu vén hai tay nghe mình có
một sải đam mê bắc qua cầu
dưới chân sóng vỗ ngờ tăm tích
một ngoái trông về đâu thấy đâu

khi phà một nốt yên hư huyễn
là nhớ linh xưa điếu thuốc cầm
vàng sớm nâng chiều hương mê thảo
là đẹp vô cùng môi thiếu âm

còn yêu nên thiếp mầu hoang đãng
vai xanh thời gian khúc câu lưu
rót nhé. một mình. ngâm tương tửu
là sắm vô chung một trận vùi

12 oct. 2017

 

Bay

vô ý. đạp phải bóng mình
bóng đương say ngủ
thình lình. vụt
bay
ờ. mình mấy thuở được bay
như chim, cũng thể
như ngày chạm đêm
bay bay bay bay
ngất. thèm
mầu trăng độc sáng
cùng phiên thụ tình

9 nov. 2017

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.