Sông Ba | Lục bát yêu | Không đề

Posted: 06/12/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Sông Ba

Người tình uống nước sông Ba
Lại làm nên tội chỗ Cà ty tê (!)
Hôm qua núi có vấn đề
Cho nên ngực trái cứ thề không yêu!

 

Lục bát yêu

Yêu nhau chạm ngõ tiết trinh
Môi tình ngực mộng rung rinh sững người
Bỗng quên đức Phật dạy đời
Bỗng quên đức Chúa khóc cười xả thân
Chỉ còn trần trụi trụi trần
Lúc la lúc lắc đánh vần chữ yêu

 

Không đề

Nửa chữ thì ham làm quan
Một chữ làm tàng hai chữ làm thơ
Ba chữ… đói chạy có cờ !

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.