Nằm mộng thấy vợ hiền đi lấy chồng

Posted: 12/12/2017 in Chu Nguyên Thảo, Thơ

Chu Nguyên Thảo

Thì thôi em đã lấy chồng
Mừng cho em tới bến sông gặp đò
Rứa mà lòng cũng còn lo
Nhỡ qua con nước sóng to lật thuyền

Mừng cho em đã nên duyên
Xe tơ kết tóc tận miền xứ xa
Rứa mà về cứ thở ra
Nhỡ duyên không nợ hoá ra lỡ làng

Mừng cho em bớt điệu đàng
Công dung ngôn hạnh lo toan trong ngoài
Rứa mà cứ sợ nhạt phai
Hương xưa sắc cũ có dài tháng năm

Mừng cho em phận dâu tằm
Nhả tơ nên lụa yên nằm xanh râu
Rứa mà cứ sợ mưa lâu
Kén vàng bở sợi canh thâu đêm hoài
Mừng cho em đã trang đài
Chút sang chút trọng chưa phai hương nguồn
Rứa mà tôi muốn theo luôn
Giữ câu ước hẹn lạch luồng thuở xưa

Hỏi lòng mình đã yêu chưa
Nhất ngôn cửu đỉnh
Sấm!
Mưa!
Giật mình.

Chu Nguyên Thảo
7/12/2017
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.