Dấu biển

Posted: 14/12/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tặng Trương Vũ


Thiên đường của đổ nát
Trương Vũ

suy tư bỏ mặc dung hờ
cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy
biển về mằn mặn hai vai
em nơi châu lục
tôi ngoài chân sương
muối đã ăn. đậm. thiên trường
thì đêm trắng mắt còn vương mật đồ 
đố thai nằm duyên ở mô
mầu vin câu chữ duyệt tờ hoa râm
ôi linh xưa như trăng rằm
điểm lân thầm chú
vệt bầm ngây sơ
nghìn năm bụi nhớ lưng bờ
biển đâu còn lận sóng xô nghìn trùng

Hoàng Xuân Sơn
23 nov. 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.