Chợt thức bóng đang tay

Posted: 18/12/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
sáng nay em chợt thấy: người có kẻ chăn
gió chẳng ai chăn, ý gió thường hằng
phải em là gió bay qua vách chắn
danh thắng nghêu ngao
bỗng não đáy lòng băn khoăn
những người lăng xăng chung cột mốc
ngộ độc dưới tay chăn

2.
em cất bước từ định mệnh xuân
ở lẽ đất trời thuần khẳng định
giữa tiếng chim phấn khởi thang âm
trong sức vươn, em oà vỡ giao mùa
vào những ngày hư vô du hí
buông thả em sắc phơi thế tục
đương khi mẹ giục mõ khách vô minh

3.
ngày nầy em dậy thì lung linh
mưa không là mưa, sương không là sương
chỉ là giáp hạt mơ mòng
lơi lã bóng tráng trai tân
rất mong manh sợi tình xanh ngất xanh
hay là trai tráng ấy lạc thần
giữa rừng hương sớm choáng loanh quanh

4.
ai gieo hương cốm ngoài chân gió
cho em thoáng giấc ngỡ choàng hôn
lã ngọn tre già dìu dặt nắng tâm hồn
và cọng rơm nữa, ánh vàng quên khó nhọc
con chim bói cá quên mình hỏa tốc
xộc con mồi bỏ nước cụng đường bay
đất trời nầy quan ngại rắp đang tay

Viên Dung
12/01/2017

Đã đóng bình luận.