Tình yêu Chúa vút cao

Posted: 21/12/2017 in Âm Nhạc, Lm. Nguyễn Duy, Quang Thái

Lm. Nguyễn Duy

Nhạc và lời: Lm. Nguyễn Duy; Trình bày: Quang Thái
ban_ky_am

Nguồn: Thánh Ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.