Đêm Thánh

Posted: 27/12/2017 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Lời kinh hòa quyện hương trầm
Mừng Đấng Cứu Chuộc giáng lâm độ trì

Ngự xác phàm hài nhi nằm đó
Giữa tuyết sương máng cỏ cơ hàn
Mang ân phước đến trần gian
Muôn sao chiếu rạng huy hoàng đêm nay

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.