Nỗi buồn không đợi

Posted: 08/01/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
tiếng đàn phím lõm
thả ngang vạt sen tàn
cảnh sầu gục mặt
ruộng dằng dặt. phế ngang

2.
buông ruộng. làm hãng
lễnh lãng mặt gia đình
công nhân lây lất
con trẻ cậy già trông

3.
người chen mặt phố
cố vênh váo mặt
con nhà nông
lên phố đông chạy vặt

4.
biển. giặc đè
kiêng ngặt bờ đông
cá. đè ngư dân
hăm ngộ độc

5.
điện gió, rừng phòng hộ. không
tượng đài, thủy điện mới hòng ăn chui
dựng xây mới mong bỏ túi
ra trường thất nghiệp, lúi húi làm công

6.
giọng khàn nam ai
quyện cung sầu ta thán
quyền uy, đền đài
giữ mãi hay buông tay ?

7.
cả làng té nghiêng bờ dốc
kẻ đi, người ở
có nước (khóc)
cuộc đất đời nầy

8.
cuộc diện thời nay
gương nào khoe con cháu
ở đâu ra trái đạo
lương tâm nào chiêm bao dân giàu

9.
ca tài tử gượng gạo
làm khách thấy đâm hơi
nỗi buồn không đợi
giữa lòng đợi yên duyên

Viên Dung
08/11/2017
NGuồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.